Bouwnormen en bouwpremies

Bouwpremies

Voor het bouwen zijn er verscheidene premies voorzien. Zo kan je op de website www.energiesparen.be nagaan per categorie van energiebesparende maatregelen, welke subsidies kunnen aangevraagd worden.

Verder kan je op de website www.premiezoeker.be een overzicht opvragen van de Federale bouwpremies, de Vlaamse bouwpremies en de bouwpremies van de Provincie, de netbeheerder en de gemeente.

EPB-eisen

De EPB-eisen of energieprestatienormen zijn afhankelijk van de bestemming van het gebouw (woning, kantoor, ... ) en de aard van de werken (nieuwbouw, verbouwing, ...)

Er zijn drie EPB-eisen:

K-waarden

Sinds 2006 zijn de energieprestatienormen in voege getreden met betrekking tot onder andere de isolatienormen. Deze isolatienormen worden uitgedrukt in K-waarden en hebben betrekking op de isolatie van muren, daken, ramen enz. Hoe lager de K-waarde, hoe minder warmteverliezen.

Buiten K-waarden zijn er ook nog U-waarden. De U-waarde heeft betrekking op onderdelen zoals de vloeren en de wanden.

E-niveaus

De energieprestatienormen zijn veel ruimer dan de isolatienormen.

Bij de energieprestatienormen worden ook al de energieverbruikende componenten van de woning bekeken: warmteverliezen, ventilatieverliezen (ventilatie kan warmteverlies met zich mee brengen), warmte- en zonnewinsten (vb ramen aan de zuidkant), het rendement van de verwarmingsinstallatie, koelingsinstallatie, verlichtingsinstallatie en eventuele zonne-energiesystemen. Op basis van deze gegevens wordt het E-niveau berekend.

Binnenklimaateisen

Er moet een minimale ventilatie voorzien worden om het risico op oververhitting tijdens de zomer te voorkomen. Zo wordt een gezonde kwaliteit van de binnenlucht gegarandeerd.

EPB aangifte

De architect zal bij het ontwerp rekening houden met de EPB-eisen. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zal hij vermelden dat er EPB-eisen van toepassing zijn.
U kan ook, voor de start van de werken, in plaats van uw architect een verslaggever aanstellen, geregistreerd bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De verslaggever houdt tijdens het bouwproces alle zaken bij die de energieprestaties van het gebouw beïnvloeden. Op het einde maakt de verslaggever een definitieve berekening op voor de EPB aangifte en dient deze in opdracht van de eigenaar in als bewijs dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen.